Welcome to Theraderm

ABOUT US

About Us Theraderm

Theraderm บริษัทชั้นนำระดับโลกจากสาธารณรัฐเกาหลี ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อดูแลผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะ ด้วยประณิธานและประสบการณ์อันยาวนานจึงทำให้เรารู้จักและเข้าใจในปัญหาสุขภาพผิวและความต้องการของคนเอเชียเป็นอย่างดี

โดยส่งต่อความตั้งใจในการถ่ายทอดสิ่งดีๆผ่านบริษัท เซเลส (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของ Theraderm ที่มีความชำนาญในการทำการตลาดของผู้บริหารมาเป็นเวลายาวนาน และจะมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลและการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าและการดูแลผิวหนังที่ถูกต้อง ไปสู่วงกว้างและเพื่อสุขผิวภาพที่ดีของคนไทยต่อไป